Drikkekopper
Vandforsyning til smågrise, søer og slagtesvin

Vi tilbyder et stort udvalg af drikkekopper til alle alders grupper. Den afrundede form sikrer, at der ingen blinde hjørner er, og den lukkede form foroven forhindrer gødning i drikkekoppen, der dermed holdes ren. Vandventilen er placeret i bunden af drikkekoppen. Der lukkes derfor ikke mere vand ud, end der drikkes, og der er intet vandspild. Det giver god vandøkonomi og lave gyllemængder.

  • Anatomisk udformning af kop
  • God hygiejne og lavt spild
  • Drikkeventilen kan justeres
  • Øget vandoptagelse forøger foderoptagelsen
  • Ren og rigelig vandforsyning giver større tilvækst, bedre foderudnyttelse og mindre sygdom
  • Lavt arbejdsforbrug ved daglig drift og rengøring
  • Stor vandbesparelse ved justérbare ventiler og mindre gylle
DrikkekopTilGrise pr. kopMonteringshøjde*
MiniSmågrise3012
StandardSlagtesvin3025
MultiFRATS og søer30 weaners
20 finishers
10 sows
12
12
35
MaxiSøer1035

* fra gulv til underkanten af skål. NB: Vandtryk ved ventil må ikke overstige 2,5 Bar.