Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Vådfodringssystemer til grisestalde
Høj præcision og hurtig distribution til minimale omkostninger

Vådfodringsanlæg er fuldautomatiske og kan til minimale omkostninger levere høj præcision og hurtig distribution af foder til grise. I ACO Funkis systemer kan man blande op til 99 foderkomponenter. Automatisering af foderblandingsprocessen gør det muligt at tilberede foder efter 50 forskellige opskrifter.

Vådfodring reducerer vandforbruget ved grisebedrifter og rationaliserer bruget af foder, vand og medicin. Desuden forenkler vådfodring vaccination og behandling af grise. Vådfodringssystemet kontrollerer ikke kun mængden af indtaget foder, men giver også muligheden for at udvikle unikke fodringsprogrammer til hver gruppe af grise.

Doseringscomputeren giver et differentieret udvalg af foder i løbet af dagen, afhængig af dyrets alder i hele vækstperioden.

Vådfodring er især omkostningseffektiv ved slagtesgrise, fordi foderomkostninger her stiger væsentligt. Vådfoder optages godt af grise - især smågrise. Dette er en forudsætning for, at væksten accelererer, så grisene når slagtevægt på kortere tid.

VÅDFODRING TIL SMÅGRISE - FUNKINET PIGGI SOUP

 • Zinkfri fravænning
 • Altid frisk foder takket hyppig opblanding og doseringer i små mængder
 • Ingen foderrester i rørene i pauseperioder
 • Grise får alt det mad de skal have og derfor vokser hurtigere fra dag et

FEED MANAGER

 • Intelligent overvågning og justering af vådfodermængden
 • Registrering af hastigheden hvormed foderet ædes
 • Sikrer at dyrene får den rette mængde foder
 • Undgå spild

FUNKI LIQMIX blandetank

 • Præcis udvejning
 • Optimal opblanding
 • Intet flydelag
 • Kan starte med fuld tank
 • Med indbygget stenfælde
 • Med tank-vindue
 • Stor åbning
 • Automatisk sikring ved åbning

RESTLØS VÅDFODRING

 • Øget antal fravænnede smågrise med ca. 3 pr. årsso
 • Stigning i smågrisevægt ved fravænning med op til 1,2 kg
 • Medicinforbrug reduceret med 50%
 • Intet tab af aminosyrer
 • Investeringsafkast: 1-1,5 år

VÅDFODRINGSSYSTEMER

 • Central rørstreng med sektionsrørstrenge uden returløb
 • Central rørstreng med sektionsrørstrenge med returløb
 • AD-LIBITUM FODRING til både søer og smågrise

Komponenter til vådfodring

 • Komponent indtag og CCM
 • Mikrodoseringsanlæg
 • Foderventil
 • Twin-spin rør
 • Stenfælde
 • Pumpe

Controller til vådfodring

 • Fuld automatisering af foderblanding og distribution
 • Foderprogram for hele vækstperioden (op til 99 programmer)
 • Systemet blander og transporterer foder efter de udvalgte opskrifter
 • Justeres på stald- og ventilniveau
 • FunkiNet styrer overvågning af blandingsprocessen, distribuerer foder, samt leverer en analyse af processerne og resultaterne