Fasefodring af grise

Funki Phase Dry

 • Fasefodring af smågrise og slagtesvin
 • Forskellige foderblandinger
 • Besparelse af foderomkostninger
 • Optimal udnyttelse af fodringsanlæg
 • Enkel og driftsikker

FunkiNet Dry Single

 • Multifasefodring på stiniveau
 • Præcise foderblandinger
 • Foderforbrugsregistrering på stiniveau
 • Fuld sporbarhed
 • Høj tilvækst
 • Lav foderforbrug
 • Mindre kvælstof og fosforudlednings

FunkiNet Dry Section

 • Fasefodring med automatisk skift af foderblanding på sektionsniveau
 • PC- og app-betjent brugerflade
 • Overblik over dagligt foderforbrug
 • Enkel og driftsikker
 • Foderkurver, blandinger m.m. vises grafisk på skærmbilledet, så indtastningsfejl straks opdages og kan rettes
 • Lagerstyring med puljeregistreringer giver fuld sporbarhed til enhver tid
 • Høj kapacitet
 • Styrer to uafhængige anlæg samtidigt
 • Enten direkte kørsel fra hovedanlæg til sektion, eller med sektionssiloer for højere kapacitet

FunkiNet Dry Multi

 • Multifase fodring med glidende foderskift på stiniveau
 • Stor kapacitet
 • Glidende foderskift
 • Højere foderoptagelse
 • Lavere foderomkostninger
 • Mindre kvælstof- og fosforudledning
 • Driftsikkert anlæg
 • Let at betjene