Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Fasefodring af grise
Optimal vækst, foderindtag og general dyrevelfærd

Fasefodring er en foder strategi, som ofte bruge til at optimere ernæring og vækst i forskellige stadier i grisenes liv.

Grisenes vækst inddeles i faser, hvor til man justerer og tilpasser foderet. Ved at justere sammensætningen af foderet, efterhånden som grisen vokser, kan man sikre, at dyret får den rigtige mængde næringsstoffer på det rigtige tidspunkt.

Det maksimere væksthastigheden og forbedre fodereffektiviteten, samt mindske foderspild og miljøbelastning.

ColorFeed Fasefodring

 • Tørfodringssystemer til søer, små- og slagtegrise
 • Fasefodring på sti- eller sektionsniveau
 • Styres af Funki MultiController

FunkiNet Dry Single

 • Multifasefodring på stiniveau
 • Præcise foderblandinger
 • Foderforbrugsregistrering på stiniveau
 • Fuld sporbarhed
 • Høj tilvækst
 • Lav foderforbrug
 • Mindre kvælstof og fosforudlednings

PorkTuner: Automatiseret sortering af slagtegrise

 • Mere effektiv foderforbrug
 • Reducerede arbejdsomkostninger
 • Maksimer udnyttelsen af gulvpladsen
 • Hæv ensartede efterbehandlingsgrupper og lever automatisk til målvægte
 • Optimer foderbestilling og markedsprognoser med 24/7 adgang til nøjagtige data
 • Data gemt sikkert i skyen og tilgængelige for deling med tredjeparter