Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Fasefodring af grise

PorkTuner: Automatiseret sortering af slagtegrise

 • Mere effektiv foderforbrug
 • Reducerede arbejdsomkostninger
 • Maksimer udnyttelsen af gulvpladsen
 • Hæv ensartede efterbehandlingsgrupper og lever automatisk til målvægte
 • Optimer foderbestilling og markedsprognoser med 24/7 adgang til nøjagtige data
 • Data gemt sikkert i skyen og tilgængelige for deling med tredjeparter

ColorFeed Fasefodring

 • Tørfodringssystemer til søer, små- og slagtegrise
 • Fasefodring på sti- eller sektionsniveau
 • Styres af Funki MultiController

FunkiNet Dry Single

 • Multifasefodring på stiniveau
 • Præcise foderblandinger
 • Foderforbrugsregistrering på stiniveau
 • Fuld sporbarhed
 • Høj tilvækst
 • Lav foderforbrug
 • Mindre kvælstof og fosforudlednings