Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

INN-O-CRATE Traditionel faresti
Mange fravænnede grise, høj fravænningsvægt

INN-O-CRATE® er vores traditionelle faresti, som kan tilpasses soens størrelse. Fortil kan boksen monteres i 5 forskellige positioner, og bagtil kan den, via baglågen, justeres næsten 30 cm.

Det afrundede design skåner søernes bagparti og giver god plads under faring. De vippebare vinger gør det nemt for soen at rejse sig og beskytter pattegrisene, når hun lægger sig ned.

Vi producerer mere end 40 fravænnede grise pr. årsso i INN-O-CRATE faresti."

Martin Andersen,
Risgaarden, Viborg, Denmark
2.150 Søer, 83.000 fravænnede grise

Traditionel faresti med multijusterbar fareboks

 • Mange fravænnede grise
 • Høj fravænningsvægt
 • Fareboksen er tilpasset soens anatomi og kan tilpasses soens størrelse. Det betyder sikker faring og "lægge-/rejsesig adfærd"
 • Udformningen af bokssiden sikrer pattegrisene uhindret adgang til yveret
 • Vipbare vinger minimerer riskoen for ihjellægning
 • Glatte, rengøringsvenlige overflader og afrundede hjørner, der minimerer risikoen for, at snavs ophobes

INN-O-CRATE kan også fås som sidevendt model samt med frontudgang.

Skillerum kan laves i PVC eller fiberplader.

Kontakt os for mere information.

Stilængde: 250-300 cm

Stibredde: 160/ 165/ 170/ 175/ 180 cm

Stihøjde: 50 cm

Liggelængde: 200-210 cm

Fareboks bredde, front: 520-610 mm

Fareboks bredde v/baglåge: 580-850 mm

Boksside højde: 90 cm

Fareboksen kan leveres med vippebart trug, hvilket gør det meget nemt, sikkert og ergonomisk at tømme truget ved hjælp af et håndtag. Sotrugets udformning og montering gør det muligt at have begrænset eller slet ingen opstøbning, så soen kan udnytte pladsen nedenunder.

Læs mere om vores krybber- og trugløsninger

 • Lukket sidekonstruktion og tæt samling mellem låg og fast del som sikrer optimalt trækfrit miljø
 • Nem adgang for pattegrise
 • Fald på lågdele sikrer nem rengøring
 • Klimakassen fås højre- eller venstrevendt
 • Bredde: 80 og 90 cm

Download brochure