Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Linespilsanlæg til at fjerne halm ud af kanalerne
Nem og effektiv udmugning

Når det kommer til at optimere driften af en grisestald, er effektivt strøelsesbrug afgørende for dyrevelfærd. Et værdifuldt redskab i denne sammenhæng er et linespilsanlæg, der ikke blot forenkler processen, men også tilbyder økonomiske og miljømæssige fordele.

Linespilsanlægget er designet som en enkel og effektiv løsning til at fjerne halm fra gyllekanalerne i grisestalden. Dette har flere afgørende fordele, som gavner både landmandens drift og miljøet omkring stalden.

1. En primær fordel ved brugen af et linespilsanlæg er reduktionen af ammoniak- og lugtemission. Ved at holde kanalerne frie for ophobet halm minimeres risikoen for, at ammoniak og lugte udvikler sig og påvirker både dyrenes sundhed og det omgivende miljø.

2. Desuden kræver linespilsanlægget minimale vedligeholdelsesomkostninger. Den enkle konstruktion og drift gør det til en omkostningseffektiv investering, der ikke kun sparer tid, men også reducerer behovet for løbende reparationer og vedligeholdelse. Dette er afgørende for landmænd, der søger effektive løsninger uden betydelige driftsafbrydelser.

3. En ekstra fordel ved linespilsanlægget er, at der ikke er nogen begrænsning på mængden af halm, det kan håndtere. Dette giver landmændene frihed til at tilpasse strøelsesmængden efter behov og sikrer optimal hygiejne og komfort for dyrene.

  • Når du bruger strøelse, er linespilsanlægget en enkel og billig løsning til få halmen ud af kanalerne igen
  • Reducerer ammoniak- og lugtemission
  • Minimale vedligeholdelsesomkostninger
  • Ingen begrænsning på halmmængde
  • Fordel ved miljøansøgninger
  • Kontrol via Funki MultiController
Kontakt os for at høre mere