Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Ad libitum sofodring
Næsten to pattegrise pr. kuld

Ad-Lib feeder fra ACO FUNKI er en foderautomat til diegivende søer, hvor soen selv kan bestemme, hvor meget hun vil æde fra dag 1 til fravænning. Ad libitum sofodring forbedrer foderindtaget, øger fravænningsvægten og soens reproduktionsresultat.
Ad-lib feederen fra ACO FUNKI gør det muligt for soen at blande foder og vand i et fodermix uden brodannelse. Det er en af de mange fordele ved ad libitum fodring af søer i farestier.

  • Foderautomat til diegivende søer
  • Volumen på 7 liter
  • Soen bestemmer selv ædemængden fra dag 1 til fravænning
  • Muligt for soen at blande foder og vand i fodermix uden brodannelse
  • Forbedret foderindtag
  • Større vandindtag og bedre mælkeydelse
  • Øget fravænningsvægt
  • Forbedret reproduktionsresultat for soen

Download