Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

FUNKIMAT Foderautomat til grise fra 6 til 120 kg
Single og Double modeller | Altid frisk foder

FunkiMat er fremstillet udelukkende af rustfrie materialer og har derfor en lang levetid. FunkiMat er konstrueret under hensyn til dagens krav til staldmiljø, derfor er automaten både rengøringsvenlig og vandtæt for overbrusning.

FunkiMat leveres i alle modeller med inventarsider på 1 m højde, som er velegnet til montering i stiadskillelsen. Ved hjælp af to ben, kan automaten også placeres fritstående i stien. Bemærk at inventar imod foderautomater skal være afsluttet med stolper fastgjort i gulv.

FunkiMat foderbeholderen er konstrueret, så rumomfanget udnyttes optimalt. Samtidig kan manuel opfydning ske fra lav højde. Beholderen er vandtæt for overbrusning og forberedt for automatisk opfyldning fra op til tre foderstrenge.

FunkiMat Single og Double:

  • Altid frisk foder
  • Perfekt til både melfoder og pillefoder
  • Let at betjene, selv for de mindste grise
  • Vand og foder adskilt
  • Stort justeringshåndtag giver overblik op gennem stalden
  • Holdbar og driftsikker
  • Høj hygiejne og foderoptagelse
BetegnelseFunkiMat SingleFunkiMat Double
Rumindhold tragt100 l2x100 l
Ramme40 x 3, flat40 x 3, flat
KrybbeRustfri Rustfri
Kapacitet pr. trug
Smågrise 5-35 kg30-50 grise50-80 grise
Slagtesvin 30-120 kg30-40 grise40-70 grise