Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Vådfodringsvæg: INN-O-WALL
Til smågrise, FRATS, polte & slagtegrise

Vådfodringsvæg med integrerede faldrør, der har samme diameter som standard vådfodringsrør og er uden T-stykke, således at foderet ikke bremses under udfodringen. Det sikrer hurtig udfodring og dermed både lavt aggressionsniveau og ensartede grise.

  • Leveres som standard med kraftig rustfri stålkrybbe til alle størrelser grise
  • Krybben er udformet, så foderspild minimeres
  • Let og hurtigt at montere
  • Krybbe-kanten er ombukket med lukkede kanter for at sikre maksimal hygiejne
  • Til smågrise leveres vådfodringsvæggen også til ad-libitum vådfodring med rustfri stålkrybber med hoved adskillelser
  • Mere ædetid og dermed flere grise pr. ædeplads