Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Biosecurity

Biosecurity er en implementering af foranstaltninger, der reducerer risikoen for sygdomsudbrud. Beskyttelse mod alvorlige infektionssygdomme er afgørende for at forhindre sygdomsudbrud, der kan have alvorlige økonomiske følger.

Det kræves at der vedtages et regelsæt og en særlig adfærd for at mindske risikoen i alle aktiviteter, der involverer dyr og deres produkter.

I henhold til FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation bør biosikkerhedsforanstaltninger anvendes til at forhindre indtræden af ​​patogener i en besætning eller en gård (ekstern biosikkerhed). Derudover for at forhindre spredning af sygdom til uinficerede dyr i en besætning eller en gård og til andre bedrifter, når patogenet allerede er til stede (intern biosikkerhed).

Vi har klassificeret biosikkerhedsforanstaltningerne i seks grupper: LUFT, VAND, FODER, TEKNOLOGI, DESIGN, HUMAN FACTOR. Vi har udviklet de praktiske retningslinjer for hver foranstaltning og kan give dig specifik rådgivning om dine behov. Kontakt os for mere information.

Menneskenes rolle i overførsel af sygdomme er blevet undersøgt nøje i det sidste årti: De kan transportere patogener på fodtøj, tøj, hænder osv. Folk kan bære vira på deres næseslimhinder (næsebærere) uden at blive inficeret. De kan også inficeres og sprede patogener som sunde eller syge bærere. Mennesket bestemmer også bevægelserne af husdyr og produkter blandt besætninger, markeder og regioner.

Derfor er det vigtigt, at alle autoriserede besøgende forstår den mulige risiko, de udgør, når de går ind på en gård med en svineproduktion, og hvilke forholdsregler der skal tages mellem stalde der besøges.
Før der gives tilladelse til at komme ind i stalden, skal alle besøgende orienteres om procedurer og politikker for biosikkerhed. Se et regelsæt for indgangsområdet i videoen herunder.


Desinfektion af mindre genstande

  • CleanBox tager sig af biosikkerheden i din grisestald
  • Det er designet til 120 sekunders behandling af alle overflader på mindre genstande, værktøjer, bærbare computere, telefoner osv.
  • 2 minutter = 99,99% behandling af bakterier, virus og svamp.