Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Faresti til løsgående søer: FT30
FT30 = fra fødsel til fravænning faresti

Vores FT-30 sti er en sti udviklet efter norske forbilleder til løsgående, diegivende søer. Resultatet er en meget fleksibel sti, der kan bruges helt fra fødsel til grisene er ca. 30 kg. Det store klimahjørne rummer grise til 25-30 kg. Stien er udformet, så grisene kan tilses, uden man skal ind i stien.

FT30-stien er en enhedssti til en so med et kuld grise, der efterfølgende bliver i stien til 30 kg, mens soen flyttes. Stien tilgodeser et ønske om at have løsgående diegivende søer i farestalden, samtidig med, at arbejdstidsforbruget reduceres både i forhold til flytning af dyr og i forhold til rengøring.

Når dyrene spares for flytning, reduceres stressbelastninger også til et minimum.

Hermed undgår man produktionsnedgang som følge af vægtstagnation eller måske ligefrem vægttab og øget sygdomspres i perioden efter flytningen.

FT-30 stien kan konstrueres i enten 35 mm planker eller 10 mm fiberplader.

DIMENSIONERPLANKEFIBERPLADE
Sidestykke højde100 cm96 cm
Forstykke højde75 / 100 cm61 /75 / 96 cm
Låge højde100 cm96 cm
RF tremmestykke højde100 cm96 cm
Bredde110 cm
Areal1 m2
Lågmed eller uden hul