Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

COMBI-Feeder - Fravænning i farestien

COMBI-foderautomat kan benyttes til både diegivende so og fravænnede grise og er den mest anvendelig til løsgående farestier, hvor soen flyttes mens grisene bliver i farestien.

Systemet fungerer ved at pendulet i bunden af røret fjernes i diegivningsperioden, så foderet falder direkte gennem røret, og hvor foderet doseres i en påmonteret volumendoserer. Når soen er flyttet, fodres grisene i krybben uden vand, men med påmonteret pendul, så grisene fodres efter ædelyst.

  • Anvendes til både diegivende so og fravænnede grise
  • Efter diegivning flyttes soen, mens grisene bliver i stien indtil 30 kg. Dette understøttes af COMBI-FEEDER, som kan tilpasses manuelt
  • Under diegivning, doseres foderet via en volumendoserer
  • Når soen er flyttet, fodres grisene efter ædelyst
  • Lavere omkostninger, da grise benytter fælles foderautomat