Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

FUNKINET
Automatisk styring af vådfodringsprocessen

Fuld automatisering af foderblanding og distribution af foder med ACO FUNKIs vådfodringsanlæg frigiver mere tid for personalet til at rette opmærksomheden mod dyrene.

Man kan angive et foderprogram for hele vækstperioden (op til 99 programmer). Systemet blander og transporterer foder efter de udvalgte opskrifter, og justeres på stald- og ventilniveau. I takt med dyrenes vækst, ændres blandingen automatisk.

FunkiNet styrer overvågning af blandingsprocessen, distribuerer foder, samt leverer en analyse af processerne og resultaterne.

FUNKINET FARM DATABASE
Data samlet i fælles database

  • Fuld sporbarhed
  • Oversigt over komponenter, blandinger og næringsstoffer
  • Dataudtræk på bedriften, team, afdeling og sti
  • Valgfri periodiske aflæsninger
  • Database med data fra hver dag tilbage i tiden
  • Holdrapporter med alle relevante data
  • Optimalt overblik
  • Nem at betjene
  • Muligt at spore foderparti fra leverandør til krybbe