Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Restløs vådfodring
Altid frisk foder

ACO Funki tilbyder et restløs vådfodringssystem i høj kvalitet, avanceret teknologi der sikrer en effektiv investering. I dette system anvendes drikkevand som en trykkilde.

Ved den traditionelle vådfodring er der rester af foder i rørene imellem fodringer, hvilket delvis fører til nedbrydning og neutralisering af specielt syntetiske aminosyrer (proteiner), som er vigtige for grisens vækst og sundhed. Dette undgås ved restløs fodring, fordi systemet efter hver fodring har vand liggende på rørstrengen, og ikke foder. Dvs. grisene altid får friskblandet foder, og ikke en blanding af nyt og gammelt foder. Desuden sparer man ved restløs fodring ca. 40 % energi på grund af der ikke er behov recirkulation af rørstrenge før udfodring, hvor nyt og gammelt foder blandes.

Restløs vådfodring er en fodringsmetode, som bevirker, at der efter fodring ikke står rester af foder tilbage i rørene. Herved sikres frisk foder til hver fodring.

  • Øget antal fravænnede smågrise med ca. 3 pr. årsso
  • Stigning i smågrisevægt ved fravænning med op til 1,2 kg
  • Medicinforbrug reduceret med 50%
  • Intet tab af aminosyrer
  • Investeringsafkast: 1-1,5 år

FØR FODRING

Blandetanken har blandingen klar. Tanken for restvand er tom. Tanken for rent vand er fuld, og på rørstrengen er der rent vand.

UNDER FODRING

Blandetanken tømmes. Tanken for restvand fyldes. Når der ikke længere er foder i blandetanken, pumpes der fra rentvandstanken. På denne måde bruges rentvandstanken til at udfodre det, der nu ligger på rørstrengene af foder, og når sidste ventil er udfodret, vil der stå vand på rørstrengen.

EFTER FODRING

Blandetanken er tom. Tanken for restvand er blevet fyldt.