Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Rode- og beskæftigelsesmateriale
Opfylder grisens behov for såvel fødesøgnings- som beskæftigelsesadfærd

Grise undersøger deres omgivelser ved at udføre rode-, snuse-, bide- og tyggebevægelser. Mangel på bl.a. beskæftigelses- og rodemateriale kan påvirke grisenes adfærd negativt. Nogle smågrise og slagtegrise udvikler halebidningsadfærd, som er relateret til deres aktuelle motivationelle tilstand.

Derfor fremgår det af den nuværende lovgivning om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af grise (Grisedirektivet), at “grise skal have permanent adgang til en tilstrækkelig mængde materiale, som de på rette vis kan undersøge og rode i”.

Halmhæk til grisestalde

Halmhæk til farestier
10 L, 350 x 360 x 198,5 mm
Fiber

Halmhæk til søer
255 L, 1188 x 714 x 469 mm
Galvaniseret stål

Halmhæk til smågrise og slagtegrise
35 L, 588 x 514 x 205 mm
Galvaniseret stål

Holder til rodematerialer

Trykrør til beskæftigelsesmaterialer PE 125 X 4,8 mm
Længde 6m, 6 Bar

  • Flere muligheder for at opfylde kravene til beskæftigelsesmateriale til grisene
  • Løsninger til både smågrise, slagtegrise og søer
  • Minimerer risikoen for fx halebidning og anden uhensigtsmæssig adfærd
  • Understøtter grisenes naturlige adfærd
KØB RODEMATERIALER ONLINE