Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Vådfodring til smågrise
FunkiNet Piggi Soup

FunkiNet Piggi Soup er et speciel vådfodringssystem til smågrise ved fravænning. Systemet sikrer at smågrisene altid får frisk vådfoder og de vokser hurtigere fra dag et.

Formålet med Piggi Soup er at få de mindste grise hurtigst muligt i gang efter fravænning, hvor kombination af vådfoder sammen med højtfordøjelige foderkomponenter sikrer grisene en høj daglig foderoptagelse fra dag et

Manuel fodring af pattegrisene har påvist en betydelig forbedring i tilvækst, når der doseres med tilstrækkelige produkter. Dog kræver den manuelle fodring mange mandetimer, og generelt vil foderdoseringen ikke ske når grisene er sultne, men når der er mennesker til stede.

Derfor har vi udviklet Piggi Soup anlægget.

Zinkfri fravænning

Det er vigtigt, at grisen har lært at æde inden fravænning. Så har tarmen vænnet sig til at fordøje plantebaseret foder, og grisen har lært at komme til truget.

Derfor anbefaler SEGES Griseproduktion forskellige tiltag i et samlet koncept til fravænning uden medicinsk zink. Et af dem er tildeling af opblødt foder 3-4 gange dagligt både før og efter fravænning. Det er præcis, hvad Piggi Soup anlægget er lavet til.

Altid frisk foder

Smågrisene får altid frisk foder takket hyppig opblanding og doseringer i små mængder, og der er ingen foderrester i rørene i pauseperioder.

Grise får alt det mad de skal have og derfor vokser hurtigere fra dag et.

Vådfodring fordbedrer mavesundhed og systemet reducerer manuelt arbejde.

Sådan virker det

Piggi Soup beholder vand og syre som stabilisatorer i rørene og fordelingstanken, når anlægget er inaktivt om natten. Under den første fodring om dagen startes vandindtaget gennem rørkredsløbet, hvilket sikrer, at eventuelle små rester skylles ud mod fordelingstanken.

Bagefter vil Piggi Soup afslutte indtaget, fylde rørkredsløbet beregnet til fordeling og dosere portioner i det tempo som smågrisene er i stand til at indtage deres rationer. Mellem hver dosering går anlægget i pausetilstand, hvor den venter på at fordele.

Kontakt os