Feed Manager
Den rette mængde foder med sensorfodring

Med ACO Funkis FEED MANAGER har du intelligent overvågning og justering af den fodermængde, grisene får. FEED MANAGER indeholder en sensor, som registrerer hastigheden hvormed foderet ædes. Ædes foderet for hurtigt, udfodres en større mængde til næste fodring. Er grisene for længe om at tømme truget, nedjusteres fodermængden. På den måde undgås spild, og grisene får den korrekte mængde foder.

  • Intelligent overvågning og justering af vådfodermængden
  • Registrering af hastigheden hvormed foderet ædes
  • Sikrer at dyrene får den rette mængde foder
  • Undgå spild