Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Vådfoder
10% lavere foder forbrug med FUNKI LIQMIX blandetank

ACO Funki tilbyder et restløst vådfodringssystem i høj kvalitet. Avanceret teknologi sikrer en effektiv investering. De væsentligste fordele ved vådfodring er friskt foder og godt overblik. Ligeledes er det muligt at bruge alternative restprodukter fra fødevareindustrien, samt styre fodertildelingen sidst i grisenes vækstperiode.

Vådfodring er især omkostningseffektiv ved slagtegrise, fordi foderomkostningerne her stiger væsentligt. Vådfoder optages godt af grise. En god optagelse af foder er en forudsætning for, at væksten accelererer, så grisene når slagtevægt på kortere tid.

FORDELE OG RESULTATER VED VÅDFODRING:

  • Højere foderoptagelse og tilvækst
  • Mælkesyrebakterier forbedrer mave-tarm-sundheden
  • Lavere foderomkostninger
  • Automatisk regulering af fodertildeling
  • Nedsat risiko for salmonella, samt lavere forekomst af colibakterier
  • Bedre foderudnyttelse - besparelse svarende til 20 kg foder pr. slagtegrise
  • Foderforbrug op til 10% lavere
  • En stigning i daglig tilvækst på op til 6%
  • Opnår slagtevægt på kortere tid

1. Syredamper
Effektiv bakteriebekæmpelse med syre. Sikrer en høj hygiejne i vådfodringstanken

2. UV-lys
Modvirker bakterie- og svampevækst. Virker optimalt sammen med et velfungerende højtryksanlæg

3. Højtryksrenser
Roterende dysehoved, som vasker de indvendige sider af tanken med vand på højtryk

4. "Clean Feed Intake"
Selvrensende komponentindtag til vådfodringstanken. Med tætlukkende klap

Se sammenligningen af vådfodrings metoderne herunder:

Betegnelse
Tørfodring ad-lib
Vådfodring
Forskel pr. gris
Pr. dag30-110 kg
Daglig tilvækst, g949959+10 g1 kg
Foderudnyttelse. FEsv pr. kg tilvækst2,752,580,17 kg13,6 kg
Kødprocent60,660,9+0,3%
Sparet foder pr. grisOp til 5,5 EUR/gris


Kilde: Meddelelse nr. 1073, Videncenter for svineproduktion, Danmark.

*Hjemmeblandet melfoder