Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

FUNKI MULTISTRAW HALM SYSTEM
Automatisk tildeling af strøelse

Med Funki MultiStraw Kvæg kan du reducere halmforbruget og samtidig spare arbejdstid. Systemet transporterer snittet strøelse med et specielt transportsystem, styret af Funki MultiController. Sammen med selve halmdoseringsenhederne giver dette et system der kan uddosere halm på de ønskede tidspunkter og mængder i løbet af døgnet.

Funki MultiStraw kan dosere de strøelsesmængder der er behov for hos de enkelte dyregrupper. Strøelsesmængden kan tilpasses det behov der er hos dyrene. Ved at øge halmmængden, kan biogasproduktionen forbedres, da mængden af tørstof i gyllen forhøjes.

Ligeledes kan man tilpasse doseringstidspunkterne så det sker uden for de tidspunkter hvor medarbejderne er i stalden, hvilket giver bedre arbejdsmiljø.

Anlægget opbygges efter gårdens design og behov. Ofte vil der være et opfyldningsanlæg som fylder et sektionsanlæg, så man kan komme ud i alle hjørner af stalden. Det er muligt at køre op til 360 m på et anlæg, afhængigt af antal hjørner.


Vores kunde siger:

"Førhen strøede vi på gammeldags vis, med vogn og skovl. Nu har vi fået et strøanlæg fra ACO Funki, det sparer os for 4 arbejdstimer hver uge og nu har vi ingen støv gener."
(Britt Brøchner-Nielsen)

Britt Brøchner-Nielsen har siden opstart af sit anlæg kørt uden driftstop og med gode resultater

  • Kørene har længere liggetid og der er mere ro i stalden
  • Mælkeydelsen har været stigende siden halmanlæget blev installeret
  • Celletallet har ligget på et konstant lavt niveau
  • Der er mindre stress ved køerne og ingen forstyrelser ved automatisk halmdosering
  • Sparer 45 minutters arbejde hver dag

Hør mere om Britts erfaring med Funki MultiStraw system:

Hør mere om Britts erfaring med Funki MultiStraw system:

Kontakt os

Ved at sende en besked giver du os tilladelse til at kontakte dig via e-mail eller telefon.
Ja tak! Jeg vil gerne modtage værdifuld viden fra ACO FUNKI