Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Gardiner til INN-O-CORNER klimahule
Bedre forhold for pattegrise og højere vægt ved fravænning

Gardinerne er designet til INN-O-CORNER klimahule og giver endnu bedre forhold for pattegrise. Gardinerne er med til at øge gennemsnitstemperaturen i klimahulen med 2°C. Samtidig nedsætter gardinerne gennemtræk, hvilket giver bedre forhold for pattegrisene.

Energibesparelse på næsten 400 DKK om året pr. klimahule

Testresultaterne viser en reduktion i energiforbruget på 18%. I testen blev det nødvendige energiforbrug for at holde den ønskede huletemperatur uden gardiner målt til 88 Watt i timen pr. klimahule. Med gardiner blev det målt til 73 Watt i timen pr. klimahule.

ENERGIFORBRUG PR KLIMAHULE

W/timekW/årÅrlig besparelse, kWÅrlig besparelse, DKK*
Uden gardiner88771--
Med gardiner73640131393

* Baseret på, at prisen pr. kW er 3 DKK.


Download brochure