Vådfodringssystemer
Individuelle og fleksible løsninger som altid passer til dit projekt

Central rørstreng med sektionsrørstrenge uden returløb

Central rørstreng med sektionsrørstrenge med returløb

Ad libitum fodring til både søer og smågrise