Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Vandforsyning til griseproduktion
Holdbar løsning som bidrager til at mindske vandspild

En succesfuld produktion er afhængig af at have en vandforsyning som er holdbart og effektivt. For grisenes helbred, vækst og velvære er det vigtigt at have tilstrækkeligt med vand hele tiden, for at undgå dehydrering.

Drikkekop til gris

 • Anatomisk udformning af kop
 • God hygiejne og lavt spild
 • Drikkeventilen kan justeres
 • Øget vandoptagelse forøger foderoptagelsen
 • Ren og rigelig vandforsyning giver større tilvækst, bedre foderudnyttelse og mindre sygdom
 • Lavt arbejdsforbrug ved daglig drift og rengøring
 • Stor vandbesparelse ved justérbare ventiler og mindre gylle

Vandforsyning til pattegrise

 • VIP-O-MAT drikkekop
 • Drikkekoppen er lavet af rustfrit stål,
 • Drikkenippel
 • KØB ONLINE

Master Flow

 • Vandniveauventil
 • Vandforsyning forsynet med filter
 • MASTER FLOW er et membranbaseret ventilsystem, som opretholder et konstant vandspejl.
 • BESTIL ONLINE