Vandforsyning

Drikkekop til gris

 • Anatomisk udformning af kop
 • God hygiejne og lavt spild
 • Drikkeventilen kan justeres
 • Øget vandoptagelse forøger foderoptagelsen
 • Ren og rigelig vandforsyning giver større tilvækst, bedre foderudnyttelse og mindre sygdom
 • Lavt arbejdsforbrug ved daglig drift og rengøring
 • Stor vandbesparelse ved justérbare ventiler og mindre gylle

Vandforsyning til pattegrise

 • VIP-O-MAT drikkekop
 • Drikkekoppen er lavet af rustfrit stål,
 • Drikkenippel

Master Flow

 • Vandniveauventil
 • Vandforsyning forsynet med filter
 • MASTER FLOW er et membranbaseret ventilsystem, som opretholder et konstant vandspejl.