Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Fasefodring til grise - reducér dine foderomkostninger
ColorFeed fasefodring til søer, smågrise og slagtegrise

Hvorfor er fasefodring vigtigt for grisenes velfærd?

For at kunne kontrollere foderomkostningerne bedst muligt, er det nødvendigt at tilpasse grisenes kost efter deres behov. Grise bruger den energi, de får fra foderet, på at vokse og forblive raske. Mens de vokser, forbedres deres evne til at omdanne foderet til muskler. Det er derfor vigtigt at tilpasse grisenes kost til deres skiftende ernæringsbehov for bedst at kunne optimere deres evne til at danne muskler.

Unge grise vokser hurtigt og har brug for næringsrigt foder til at støtte deres vækst. Deres behov for visse næringsstoffer flader ud, når de vokser og tager på, og det er her, det er vigtigt at tilpasse foderet til grisens behov. Hvis man ikke justerer fodret, når grisen er i vækst, kan de nemt få næringstæt foder (nitrogen og fosfat), og dermed fodrer man med dyrt foder i en længere periode.

Dette resulterer i mindre effektiv foderomsætning og forhøjede foderomkostninger. Derudover bliver de overskydende mineraler udledt til miljøet, hvilket fører til forhøjede kvælstof- og fosforudledninger. Alt dette kan undgås ved at tilpasse foderet.

Vi tilbyder fasefodringsystemer til søer, slagtegrise og smågrise. Disse systemer er skræddersyede til grisenes behov og leverer den rette mængde og blanding på det rette tidspunkt i grisens liv. Ved at implementere sådanne systemer kan landmænd opnå økonomiske besparelser og samtidig reducere miljøpåvirkningen af deres landbrugspraksis.

Fasefodring - Fordele for landmænd:

  • Reducér foderomkostninger

Implementering af fasefodring muliggør præcis tilpasning af diæter til grisenes specifikke vækststadier og ernæringsbehov. Denne præcision i fodring sikrer, at grisene får, hvad de har brug for til vækst uden at spilde ressourcer, hvilket fører til betydelige omkostningsbesparelser over tid.

  • Effektiv foderudnyttelse

Ved at justere fodersammensætningen kan landmænd sikre, at foderet forbruges mere effektivt og bidrager direkte til grisenes vækst, hvilket gør hele vækstprocessen mere effektiv og omkostningseffektiv.

  • Nem at bruge

ColorFeed er nem at bruge og kræver ikke installation af ekstra elektronik eller mekanisk udstyr. En farve svarer til én opskrift/fodermiks.

Komplet automatiseringssystem
Funki MultiController

Ved at bruge Funki MultiController til at styre fasefodring, er det muligt at køre med op til 6 forskellige fodertyper i en foderventil eller kredsløb i color feed systemet.

FUNKI MULTI CONTROLLER er et komplet automatiseringssystem til grisefarme. Systemet regulerer, styrer og overvåger vigtige systemer i din grisestald såsom klima, fodring, vandforsyning, belysning, vejning af dyrene osv. Dette smarte, brugervenlige automatiseringssystem giver dig total kontrol over alle dine staldprocesser og øger rentabiliteten af dine forretningsaktiviteter. Det gør også dit arbejde en hel del lettere!

Det automatiserede foder- og vandkontrolsystem sikrer, at dine dyr får den rigtige mængde foder og vand til tiden, og at du har indsigt 24/7 i foderforbrug og foderomkostninger.

Læs mere om Funki Multi Controller

Hvordan fungerer ColorFeed

ColorFeed er en metode til at gøre fasefodring af grise enkel og let at anvende uden at installere en stor mængde elektronisk og/eller mekanisk udstyr.

Én farve betyder én opskrift, foder type eller foderblanding. Det er muligt at have 2 til 6 farver i ét system, dvs. 2 til 6 trin i foderstrategien.

ColorFeed Single - Fasefodring på stiniveau

  • Regulerer fodertypen individuelt for hver sti
  • På hver Master Valve ventil er der monteret en kontakt, til manuel styring af hvilket foder der skal bruges
  • Hvis den røde ventil er åben, vil dispenseren kun fylde med foderblanding 1 - rød

ColorFeed Group - Fasefodring på sektionsniveau

  • Regulerer fodertypen for hver sektion
  • I hver rækker bliver en luftkontakt monteret, typisk enten lige uden for sektionen eller rækken, så man manuelt kan styre, hvilket foder der skal bruges
  • Hvis den "gule" ventil er åben, vil beholderen kun fylde med mix 2 - gul