Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

ColorFeed fasefodring
Tørfodringssystemer til søer, små- og slagtegrise

Fasefodring, også kendt som intervalfodring, er en fodringsstrategi, der involverer ændring af sammensætningen af en grises kost, efterhånden som den skrider frem gennem forskellige vækststadier. Fasefodring er vigtig for at opnå optimal vækstydelse, forbedre fodereffektiviteten og reducere omkostningerne.

Især tørfodring er en kritisk komponent i fasefodring til grise. En af de vigtigste fordele ved tørfodring er, at det giver mulighed for præcis kontrol af næringsindtaget, hvilket er afgørende for at opnå optimal vækstpræstation. Ved at justere sammensætningen af grisens foder, efterhånden som den vokser, kan landmændene sikre, at dyret får den rigtige mængde næringsstoffer på det rigtige tidspunkt, hvilket kan være med til at maksimere væksthastigheden og forbedre fodereffektiviteten.

Vi tilbyder fasefodringssystemer til søer (FUNKI SOW MULTI) samt til små- og slagtegrise (FUNKI DRY MULTI). Systemerne fungerer ifølge det samme princip og leverer det helt rigtige foder til dyrene på det helt rigtige tidspunkt.

Fasefodring til søer

Systemet er med til at sikre bedre sundhed, hjælper med at reducere dødligheden blandt pattegrisene og hjælper samtidig også med at reducere farefeber.

Fasefodring til små- & slagtegrise

Systemet sikrer højere tilvækst og lavere foderforbrug, da foderet bruges optimalt. Den perfekte løsning hvis man ønsker flere raske grise og bedre arbejdsmiljø.

Funki MultiController

Ved at bruge Funki MultiController til at styre fasefodring, er det muligt at køre med op til 6 forskellige fodertyper i en foderventil eller kredsløb i color feed systemet.

FUNKI MULTI CONTROLLER er et komplet automatiseringssystem til grisefarme. Systemet regulerer, styrer og overvåger vigtige systemer i din grisestald såsom klima, fodring, vandforsyning, belysning, vejning af dyrene osv. Dette smarte, brugervenlige automatiseringssystem giver dig total kontrol over alle dine staldprocesser og øger rentabiliteten af dine forretningsaktiviteter. Det gør også dit arbejde en hel del lettere!

Det automatiserede foder- og vandkontrolsystem sikrer, at dine dyr får den rigtige mængde foder og vand til tiden, og at du har indsigt 24/7 i foderforbrug og foderomkostninger.

Læs mere om Funki Multi Controller


ColorFeed Single - Fasefodring på stiniveau

  • Regulerer fodertypen individuelt for hver sti
  • På hver Master Valve ventil er der monteret en kontakt, til manuel styring af hvilket foder der skal bruges
  • Hvis den røde ventil er åben, vil dispenseren kun fylde med foderblanding 1 - rød

ColorFeed Group - Fasefodring på sektionsniveau

  • Regulerer fodertypen for hver sektion
  • I hver rækker bliver en luftkontakt monteret, typisk enten lige uden for sektionen eller rækken, så man manuelt kan styre, hvilket foder der skal bruges
  • Hvis den "gule" ventil er åben, vil beholderen kun fylde med mix 2 - gul