Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Farestier - til løsgående søer og traditionelle

Med mange års erfaring bringer ACO FUNKI dig til tops med udstyr af høj kvalitet.
Vi tilbyder farestier til løsgående søer, traditionelle farrestier, ekstra store bokse og multijusterbare bokse.

Faresti til løsgående søer: Welsafe

 • +0,5-1,0 kg højere vægt ved fravænning
 • Flere smågrise pr. kuld
 • Lavere dødelighed end med traditionel faring
 • Stærkere søer med bedre kropstilstand
 • Lavere forbrug af antibiotika
 • Bedre dyrevelfærd

Faresti til løsgående søer: FT-30

 • Meget fleksibel; kan anvendes fra fødsel til 30 kg
 • Færre flytninger af grise, mindre stress, bedre tilvækst
 • Meget velegnet til produktion af velfærdsgrise
 • Ekstra stor klimakasse, rummer op til 25-30 kg’s grise
 • Transparent låg i klimakasse
 • Højderegulerbar spærreplade i klimakasse

Faresti: Funki F207

 • Maksimal plads til smågrisene ved diegivningen
 • Enkel og effektiv justering af soboksen
 • Plastcoated soft baglåge - skånsom mod soen
 • Tiltable rear part for better safety during farrowing
 • Ekstra store pattegrisehuler til senere fravænning
 • Leveres som retvendte stier

Faresti: INN-O-CRATE

 • Høj fravænningsvægt
 • Fareboksen er tilpasset soens anatomi og kan tilpasses soens størrelse
 • Det betyder sikker faring og lægge-/rejse-sig adfærd
 • Udformningen af bokssiden sikrer pattegrisene uhindret adgang til yveret
 • Vippebare vinger minimerer riskoen for ihjellægning

BABY CARE mælkeanlæg

 • Touchskærm styring
 • Opsummering af daglig forbrug
 • Høj blandepræcision med vejcelle
 • Rengøring af tank mellem hver portion
 • Modulopbygget
 • Flytbar opbygning

Gardiner til klimahule

 • +0,5 kg ved fravænning
 • +20C i smågrisehule
 • Lavere energiforbrug
 • Lavere CO2-udledning
 • Energibesparelse på næsten 400 DKK om året pr. klimahule
 • Tilbagebetalingstiden er mindre end 6 måneder