Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Farestier - til løsgående søer og traditionelle
Behageligt miljø til søer og smågrise optimerer produktivitet

For god produktivitet er det vigtigt at have et sikkert og behageligt miljø til søer og smågrise under faring. Vores farestier er i højkvalitet og designet til at forbedre dyrevelfærd og den generelle produktion.

Der er gennem tiden kommet mere og mere fokus på dyrevelfærd og det er i dag en af de vigtigste fokusområder inden for griseproduktion. Et centralt punkt er at sikre at søer og smågrise har det sikket og behageligt under faring. Derfor tilbyder vi farestier til løsgående søer, som for eksempel: Welsafe, FT30 eller Combi.

Ved at give søer mere plads understøtter man deres naturlige adfærd, hvilket resulterer i bedre overordnet sundhed hos søerne og derved mindsker man medicin forbruget.

Vi tilbyder farestier til løsgående søer, traditionelle farrestier, ekstra store bokse og multijusterbare bokse.

Faresti til løsgående søer: FarrowComfort

 • Faresti med god plads til soen og pattegrise
 • Sotrug og klimahule tæt på gangen
 • Tætsiddende låge, ingen træk
 • Fleksible justerbare farevinger
 • Nem at få soen ind og ud af stien
 • Nem af fiksere med speciel design af farevinger
 • God oversigt fra gangen

Faresti til løsgående søer: Welsafe

 • +0,5-1,0 kg højere vægt ved fravænning
 • Flere smågrise pr. kuld
 • Lavere dødelighed end med traditionel faring
 • Stærkere søer med bedre kropstilstand
 • Lavere forbrug af antibiotika
 • Bedre dyrevelfærd

Faresti: Funki F207

 • Maksimal plads til smågrisene ved diegivningen
 • Enkel og effektiv justering af soboksen
 • Plastcoated soft baglåge - skånsom mod soen
 • Tiltable rear part for better safety during farrowing
 • Ekstra store pattegrisehuler til senere fravænning
 • Leveres som retvendte stier

Faresti: INN-O-CRATE

 • Høj fravænningsvægt
 • Fareboksen er tilpasset soens anatomi og kan tilpasses soens størrelse
 • Det betyder sikker faring og lægge-/rejse-sig adfærd
 • Udformningen af bokssiden sikrer pattegrisene uhindret adgang til yveret
 • Vippebare vinger minimerer riskoen for ihjellægning

Funki Intelligente Varmelamper

 • Spar op til 80 % af varmeenergi
 • Optimalt indeklima og forhold for grisene
 • Sundere grise med højere vægt
 • Nem at installere
 • Passer til alle klimalåger
 • Styres med Android App

Gardiner til klimahule

 • +0,5 kg ved fravænning
 • +20C i smågrisehule
 • Lavere energiforbrug
 • Lavere CO2-udledning
 • Energibesparelse på næsten 400 DKK om året pr. klimahule
 • Tilbagebetalingstiden er mindre end 6 måneder

Faresti til løsgående søer: FT-30

 • Meget fleksibel; kan anvendes fra fødsel til 30 kg
 • Færre flytninger af grise, mindre stress, bedre tilvækst
 • Meget velegnet til produktion af velfærdsgrise
 • Ekstra stor klimakasse, rummer op til 25-30 kg’s grise
 • Transparent låg i klimakasse
 • Højderegulerbar spærreplade i klimakasse