Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Farebokse

 • Maksimal plads til smågrisene ved diegivningen
 • Enkel og effektiv justering af soboksen
 • Plastcoated soft baglåge - skånsom mod soen
 • Tiltable rear part for better safety during farrowing
 • Ekstra store pattegrisehuler til senere fravænning
 • Leveres som retvendte stier

Faresti: INN-O-CRATE

 • Høj fravænningsvægt
 • Fareboksen er tilpasset soens anatomi og kan tilpasses soens størrelse
 • Det betyder sikker faring og lægge-/rejse-sig adfærd
 • Udformningen af bokssiden sikrer pattegrisene uhindret adgang til yveret
 • Vippebare vinger minimerer riskoen for ihjellægning

Faresti til løsgående søer: Welsafe Flex

 • Farestien kan indbygges i såvel nye som eksisterende stalde
 • God plads mellem fareboks og klimakasse, som giver inspektionsadgangi stien, uden at medarbejderne skal ind til soen.
 • Samtidig er der også en god plads til mælkeanlæg til pattegrisene.
 • Svingbare sider giver mulighed for kortvarig fiksering, som reducerer dødelighed
 • Højderegulerbar spærreplade i klimakasse

Faresti til løsgående søer: FT-30

 • Meget fleksibel; kan anvendes fra fødsel til 30 kg
 • Færre flytninger af grise, mindre stress, bedre tilvækst
 • Meget velegnet til produktion af velfærdsgrise
 • Ekstra stor klimakasse, rummer op til 25-30 kg’s grise
 • Transparent låg i klimakasse
 • Højderegulerbar spærreplade i klimakasse

BABY CARE mælkeanlæg

 • Touchskærm styring
 • Opsummering af daglig forbrug
 • Høj blandepræcision med vejcelle
 • Rengøring af tank mellem hver portion
 • Modulopbygget
 • Flytbar opbygning

Gardiner til klimahule

 • +0,5 kg ved fravænning
 • +20C i smågrisehule
 • Lavere energiforbrug
 • Lavere CO2-udledning
 • Energibesparelse på næsten 400 DKK om året pr. klimahule
 • Tilbagebetalingstiden er mindre end 6 måneder