Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Komponenter til vådfodring
Højtydende udstyr fra silo til trug

Hvis personalet på gården bruger mere tid på direkte dyreomsorg, vil dyrevelfærd og komfort blive afspejlet i finansielle resultater ved gårdens drift. Fuld automatisering af foderblanding og distribution af foder med ACO Funkis vådfodringsanlæg frigiver netop mere tid for personalet til at rette opmærksomheden mod dyrene.

KOMPONENT-INDTAG OG CCM

CCM majs er en god ingrediens til vådfoder. Fra CCM-tanken "snegler" majsen sig direkte over i vådfodringstanken. Blandingstanken fås i forskellige størrelser, afhængig af gårdkapaciteten. Udformningen af tankene er kritisk for kvaliteten af det tilberedte foder. Et af de vigtigste kriterier for foderkvalitet er en ensartet konsistens og tilstrækkelig fluiditet. Disse egenskaber opnås ved passende blanding af komponenterne i foderblandingen.

MIKRODOSERINGSANLÆG

Doserer små mængder af vitaminer, mineraler og andre tilsætningsstoffer med gram-nøjagtighed. Anlægget er udstyret med specielt omrører og har et rumindhold på 10 liter. Hele anlægget er lavet af rustfrit stål.

FODERVENTIL

  • Optimal hygiejne og ingen foderrester
  • Nem at montere
  • Kraftig gummimembran med lang holdbarhed
  • Rustfri ventildæksel sikrer at ventilen holder tæt
  • Fleksibel - kan drejes i alle retninger

STENFÆLDE

Når foderet strømmer fra blandetanken, passerer det stenfælden. Her frasorteres små sten o.lign., så pumpen og andet maskineri beskyttes, og renere foder når ud til grisene.

PUMPE

I ACO Funkis vådfodringsanlæg anvendes elektriske pumper til fodertransport. Denne type udstyr er underlagt stort slid, da det er i brug næsten uden afbrydelse. I modsætning til andre tilsvarende pumper på markedet, bruger vi en pumpe i rustfrit stål med en betydeligt større godstykkelse end andre producenters. Dette sikrer pumpen en længere levetid samt stabil drift af hele systemet.