Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Overvågning af grisenes tilvækst med Funki OptiScale
Få praktiske informationer om væksten, foderplanen og slagtedataene

Funki OptiScale hjælper med at effektivisere arbejdsdagen i stalden og sikrer en nøjagtig overvågning af grises tilvækst.

Funki OptiScale grisevægt placeres i en sti eller mellem to stier, hvor grisene har fri adgang til at løbe igennem stierne. Når dagen er omme, har vægten registeret en masse vejninger, der sendes som feedback tilbage til foderanlægget, som så kan indstilles derefter.

Vægten giver landmanden en komplet viden om grisenes præstationer på et hvert tidspunkt af dagen og følger deres vækst dag for dag. Det gør griseproducenten i stand til at levere alle grisene på den rigtige vægt.

Til små- og slagtegrise

Funki Opti Scale fås i to modeller - en til smågrise og en større model til slagtegrise. Den kan placeres hvor som helst i stien og er fastgjort til jorden. Vægten registrerer om der kun er én gris, og sorterer dataene fra, hvis der står flere på den.

Optimering af det genetiske potentiale

  • Vejer døgnet rundt hele året
  • Indsigt i vækst
  • Mulighed for automatisk foderregulering
  • Registrerer grisenes vækstkurve dag for dag
  • Forbindes direkte til Funki MultiController

◄ Vores kunde siger:

"Den giver os en masse data, også om hvor aktive grisene er, ved hjælp af antallet af vejninger. Data er løsningen for alle moderne grisefarme. Det spiller en afgørende rolle."

Overblik over vigtige data

Du får alle informationer om væksten, foderplanen, slagtedata og de faktiske resultater direkte til din mobil eller PC. Dette giver en komplet viden om dine grises tilvækst på ethvert tidspunkt af dagen, og du kan følge deres vækst dag for dag. Det gør dig i stand til at levere alle grisene med den rette leveringsvægt.