Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Gulvfoderkasse: VD100
Effektiv gulvfodring til alle aldergrupper

VD100 foderkasse er specielt udviklet til gulvfodring af drægtige søer, men kan bruges till alle aldergrupper. Det er en enkelt og effektiv fodringsmetode.
Vi anbefaler flokstørrelse på min. 12-15 søer/sti, men kan også bruges til større flokker på op til 50 søer/sti. Der anbefales, at sohold deles i min 3 hold inkl. gylte, og ved indsættelse lige efter løbning i min. 4 hold. Sortering foretages efter huld og alder.

  • Foderkasse til drægtige søer
  • Kan bruges til andre dyregrupper
  • Effektiv og billig løsning
  • Sikker fodring fra dag 1
  • Enkel og driftsikker
  • Nem at montere

Bredde / længde forhold2/3 - 2/4
Volume40 l
Ædeareal1,3 m2/so

Foderanlæg indrettes med 2 foderstrenge med volumenkasser eller 1 streng med gulvfoderkasse for max spredning af foderet. Foderkassen skal kunne rumme hele fodermængden når samtlige søer er på højeste foderstyrke (4 FE/so/dag er lig 7 liter/so).

Inventaret over spaltegulvet skal være lukket den første meter regnet fra lejet. Anbefalet kapacitet i sygestier er 10% af løsdriftspladser til søer

Max 20 stk. foderkasser VD 100 pr. 3 mm piano tråd. Spredningen af foderet på gulvet er afhængigt af monteringshøjden, men vil typisk være ca. 1½ meter.