Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

BABY CARE - Automatisk mælkefodringssystem til distribution af frisk mælk til smågrise
Få højere fravænningsvægt med færre antal ammesøer

Baby Care er en automatisk mælkefodringsanlæg som tildeler frisk mælk i farestalden hele døgnet. Systemet sikrer, at smågrisene opnår en højere vægt – 1 kilo mere ved fravænning. Resultatet er en markant hurtigere vækst og en forbedret overlevelsesrate blandt smågrise.

Reducerer antal af ammesøer og sparer arbejdstid

Når smågrisene vejer 1 kilo tungere ved fravænning, resulterer det i en hurtigere vækst, hvilket giver en højere overlevelsesrate. Baby Care leverer ekstra mælk, så smågrisene kan drikke både soens mælk og mælkepulveret. Det betyder, at du undgår at have ekstra ammende søer og dermed reducerer mængden af farestalde, dine produktionsomkostninger og sparer arbejdstid.

Bestil Baby Care online

Ved at gå fra manuel mælketildeling to gange dagligt til en automatisk løsning er sidegevinsten en tidsbesparelse på 20 timer om ugen.

Desuden, lægger vi ud med to ekstra grise per so. Gylte får i lighed med 2. lægssøer lagt 15-16 grise ud."

Carsten Christiansen, Nygaard, 1000 søer

Læs Carstens historie her

Fakta om Baby Care mælkeanlæg

Kapacitet: 700 farestier
Drikkekopper: Max 50 pr. kredsløb
Mælketemperatur: Ca. 20°C
Mælkepulver forbrug: 130 g / 1 liter vand
Justering af opskrifter: Brugervenlig touch skærm

Fordele med Baby Care:

 • Blander mælk automatisk
 • Reducerer antal af ammesøer
 • Altid frisk mælk, automatisk behovstyring
 • Automatisk rengøring
 • Højere fravænningsvægt med op til 1 kg
 • Reducerer smitterisiko

Mælkefodringsanlæg - Vedligeholdelse og daglig drift:

Interview med Nicolai Greffel, Isgård Gods Pig Production ApS, 900 søer.

Interview med Nicolai Greffel, Isgård Gods Pig Production ApS, 900 søer.

Baby Care mælkefodringsanlæg - Betjening:

Touch-skærm med brugervenlig interface

Det er altid muligt at finde forbruget af mælkepulver, vand, sæbe og syre via den tilsvarende touch skærm. Touch skærm der muliggør alle operationer med din fingerspids.

Driftsprincipper:

 • I korridoren mellem faresti afdelingerne er der fremløb og returløb.
 • Ventiler til valg af enten vand eller mælk til smågrise.
 • Ventil til kredsløbsrensning.
 • Akkumulering af forbruget af både vand, mælk og sæbeprodukter.
 • Justering af opskriften afhængigt af smågrisens behov.
 • Alarmudgang ved tom silo og mindre forbrug end i går.