Restløs vådfodring
Altid frisk foder

Restløs vådfodring er en fodringsmetode, som bevirker, at der efter fodring ikke står rester af foder tilbage i rørene. Herved sikres frisk foder til hver fodring.

  • Øget antal fravænnede smågrise med ca. 3 pr. årsso
  • Stigning i smågrisevægt ved fravænning med op til 1,2 kg
  • Medicinforbrug reduceret med 50%
  • Intet tab af aminosyrer
  • Investeringsafkast: 1-1,5 år

FØR FODRING

Blandetanken har blandingen klar. Tanken for restvand er tom. Tanken for rent vand er fuld, og på rørstrengen er der rent vand.

UNDER FODRING

Blandetanken tømmes. Tanken for restvand fyldes. Når der ikke længere er foder i blandetanken, pumpes der fra rentvandstanken. På denne måde bruges rentvandstanken til at udfodre det, der nu ligger på rørstrengene af foder, og når sidste ventil er udfodret, vil der stå vand på rørstrengen.

EFTER FODRING

Blandetanken er tom. Tanken for restvand er blevet fyldt.

TOP