Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Multifasefodring på stiniveau
FunkiNet Dry Single

Konceptet kan køre med to uafhængige tørfodringsanlæg på samme tid. Det giver systemet en unik høj kapacitet. Hver foderautomat styres via en sensor og kan indstilles i forhold til fodermængde samt hvor ofte de fyldes. Desuden kan den konfigureres til at fodre sektioner i stedet for enkelte stier.

  • Præcise foderblandinger
  • Foderforbrugsregistrering på stiniveau
  • Fuld sporbarhed
  • Høj tilvækst
  • Lav foderforbrug
  • Mindre kvælstof og fosforudledning