Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Håndtering af foderspild i griseproduktion
Ansvarligt forbrug og produktion

Hvert år går en tredjedel af den samlede mængde fødevarer, der produceres globalt, enten tabt eller spildt. Alt i alt svarer det til 1,6 milliarder ton mad – estimeret pris på $1,2 billioner USD. Lad os arbejde sammen på tværs af landegrænser for at gøre denne globale udfordring til forretningsmuligheder.

ACO FUNKI A/S, er en del af løsningen. Se vores tiltag herunder, eller udforsk alle projekter i den nye samling af projekter fra Food Nation Denmark.

Der er et verdensomspændende fokus på ansvarlig produktion og forbrug, og ikke kun forbrugerne finder nye måder at reducere deres madspild på.

I landbruget gøres der også en indsats for at reducere spildet, fordi mindre spild øger bæredygtigheden i produktionen og gavner landmandens omsætning.

Et eksempel på, hvordan man reducerer foderspild findes i fodringssystemer i grisestalde. Griseproducenter verden over står for den samme udfordring med hensyn til, hvordan man reducerer foderspild i stalden, da det er en væsentlig bidragsyder til omkostningerne ved griseproduktioner.

Foderet tegner sig for ca. 50% af omkostningerne ved soproduktion og op til 80% ved produktionen af slagtegrise, men det er muligt at reducere.

Ved at have en større kontrol over fodringssystemer i stalden kan du reducere foderspild og dermed også foderforbrug.

Fasefodring giver et lavere foderforbrug

Ved at bruge mere avancerede systemer, såsom fasefodring, giver det dig mulighed for at distribuere det rigtige foder til forskellige aldersgrupper og hjælper således med at undgå foderspild. Fasefodringssystemer styrer, hvilken foderblanding grisene skal have, hvilket resulterer i komplet sporbarhed og opbevaringskontrol, hvilket fører til lavere foderforbrug.

Ifølge Landbrug & Fødevarer hjælper brug af de specielt udviklede fodringssystemer og kontrol med foderforbruget, til at spare 13,6 kg foder pr. gris pr. år:

BetegnelseTørfodring
ad-lib
VådfodringForskel pr. gris
Pr. dag30-110 kg
Daglig tilvækst, g949959+ 10 g1 kg
Foderudnyttelse.
FEsv pr. kg tilvækst
2,752,580,17 kg13,6 kg
Kødprocent60,660,9 +0,3%
Sparet foder pr. gris Op til 42 DKK/gris

Tabel 1: Foderstrategi og fodringsmetode. Kilde: Meddelelse nr. 1073, SEGES Videncenter for griseproduktion, Danmark. Hjemmeblandet melfoder.

Når man sammenligner foderforbruget pr. dag pr. kg vækst, nåede den restriktive vådfodring det statistisk laveste foderforbrug pr. kg vækst.

ACO FUNKIs fodringssystemer sikrer et lavere foderforbrug ved kun at distribuere den nødvendige mængde foder, hvilket fører til meget lidt eller ingen rester i trugene på grund af den specielle konstruktion og kontrol af fodermængden gennem sensorfodring.

Læs mere om fasefodringssystemer

Fra affald til ressourcer

Anvendelse af restløs vådfodring, sikrer at der ikke er rester i foderet efter fodring. Dette giver frisk foder til hver fodring, og ikke en blanding af nyt og gammelt foder. Resultatet er mindre bakterier og infektioner i stalden og en reduktion i medicinforbruget med 50%. Dette bidrager til en grønnere produktion og en højere produktkvalitet.

Det er praktisk bevist at brugen af vådfodring beskytter mod salmonella. Se resultaterne nedenfor fra Landbrug og Fødevarer

VådfodringTørfodringStatistisk sikker
Salmonella positiv23,5%76,5%P<0,05

Tabel 2: Testresultater ved våd- og tørfodring. Kilde: Landbrug og Fødevarer, Note nr. 9469.

Som du kan se, var salmonella kun registreret hos 23,5% af alle grise, der fik flydende fodring, og 76,5% af alle grise fik tørfodring.

Vådfodringsanlæg er fuldautomatiske og kan til minimale omkostninger levere høj præcision og hurtig distribution af foder til grise. I ACO Funkis systemer kan man blande op til 99 foderkomponenter. Automatisering af foderblandingsprocessen gør det muligt at tilberede foder efter 50 forskellige opskrifter.

Vådfodring reducerer vandforbruget ved grisebedrifter og rationaliserer bruget af foder, vand og medicin. Bl.a. forenkler vådfodring vaccination og behandling af grise. Vådfodringssystemet kontrollerer ikke kun mængden af indtaget foder, men giver også muligheden for at udvikle unikke fodringsprogrammer til hver gruppe af grise. Doseringscomputeren giver et differentieret udvalg af foder i løbet af dagen, afhængig af dyrets alder i hele vækstperioden.

Læs mere om vådfodring