Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

FarrowComfort: Faresti til løsgående søer
Bedre velfærd for søerne og overordnet produktivitet

Sotrug og klimahule er tæt på gangen

FarrowComfort er en faresti designet til løsgående søer, hvor både sotrug og smågrisehule er placeret nær gangen, hvilket gør det nemt at tilgå både soen og smågrisene. Stien er rummelig og komfortabel, hvilket er vigtigt for soens velvære og letter håndteringen af dyrene.

Designet inkluderer justerbare farevinger, som tillader tilpasning til den enkelte so, maksimerende sikkerhed og komfort. Lågen i stien er placeret så den let kan åbnes til begge sider eller fjernes helt, hvilket giver soen nem adgang.

Et centralt aspekt ved FarrowComfort er den lette observation fra gangen, særligt med et sænket område ved soens bagdel, hvilket gør det nemt at se, om soen har brug for fødselshjælp.

SOTRUG OG KLIMAHULE ER TÆT PÅ GANGEN
FarrowComfort er en faresti til løsgående søer, hvor en sotrug er placeret i umiddelbar nærhed af gangen. Smågrisehulen er ligeledes placeret tæt på gangen, hvilket gør det nemt at tilgå både soen og smågrisene.

FLEKSIBLE FAREVINGER
Designet inkluderer justerbare farevinger. Dette tillader yderligere tilpasning og sikrer, at stien kan tilpasses individuelt til hver enkelt so, hvilket maksimerer både sikkerhed og komfort. Fikseringsbredden på farevinger kan justeres, hvilket gør det muligt at tilpasse stien til forskellige størrelser af søer.

NEM AT FLYTTE SOEN IND OG UD
Et særligt fokus i designet er lågen, som er placeret tæt på kanten af stien. Denne låge er konstrueret således, at den kan åbnes til begge sider eller tages helt ud, hvilket giver soen mulighed for at komme ind og ud fra begge retninger.

GODT OVERSIGT FRA GANGEN
Et vigtigt aspekt af FarrowComforts design er den nemme observation fra gangen. Det er nemt at se, om soen trænger til fødselshjælp. For at forbedre oversigten yderligere, er der et sænket område ved soens bagdel.

Find komponenter til FarrowComfort på vores webshop

OBS: For at se hele vores udvalg af komponenter og reservedele, venligst login med din B2B konto.