6000 Søer
Velky Medar, Slovakiet

  • Restløs vådfodring ved søer
  • Tørfodring ved smågrise
  • Løsgående drægtige søer med skulderadskillelse