1600 Søer
Beldan, Hviderusland

  • Løsgående drægtige søer med smågrise
  • Tørfodring ved søer, smågrise og slagtesvin