1200 Søer
Aars, Danmark

  • Vådfoder ved søer
  • Tørfoder ved smågrise
  • Løsgående søer med skulder skillerum
  • Farestald med kombigulv