Smart farm i Korea

En af de største svineproducenter i Syd Korea valgte sidste år ACO FUNKI som leverandør af staldinventar til deres nye svinestald. Stalden har en kapacitet af 2500 søer, fordelt over flere bygninger - 3 etager hver. Kunden har sendt nogle billeder af deres smågrise afdeling. Til denne har vi leveret Funki Flex materiale lavet af PVC paneler og FunkiMat foderautomater.

I July 2019, blev Anifarm's ejer interviewed af "Yonhap News", nyhedsmedie i Syd Korea. I videoen herunder, giver Mr. Kim (ejeren) en tour af gården og fortæller omkring de moderne metoder ved svineopdræt, hvor det helt store fokus ligger på biosikkerhed. Se videon herunder: