Full-line projekt søer/smågrise
Mattias Espert, Sverige

14 October 2019

Her er et af vores seneste projekter i Sverige, hvor vi har leveret full-line inventar til søer og smågrise. Kunden havde 600 søer, og besluttede sig for en udvidelse i 2013 på 700 ekstra søer.

Til sostalden, har vi leveret INN-O-FLEX inventar, Free Access boxes til drægtige søer, samt CLEAN-O-FLEX farestier til unge sogrise. Udover er der farestier til løsgående søer.

Til smågrisestalden, har vi leveret FUNKI FLEX inventar med Funkimat foderautomater.