Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Funki MultiController
Smart Farm Management system

FUNKI MULTI CONTROLLER er et komplet automatiseringssystem til grisefarme. Systemet regulerer, styrer og overvåger vigtige systemer i din grisestald såsom klima, fodring, vandforsyning, belysning, vejning af dyrene osv. Dette smarte, brugervenlige automatiseringssystem giver dig total kontrol over alle dine staldprocesser og øger rentabiliteten af dine forretningsaktiviteter. Det gør også dit arbejde en hel del lettere!

Det automatiserede foder- og vandkontrolsystem sikrer, at dine dyr får den rigtige mængde foder og vand til tiden, og at du har indsigt 24/7 i foderforbrug og foderomkostninger.

MultiControler-JULI2022.cdr

FUNKI APP

FUNKI APP'en gør det muligt at styre staldens computere med din smartphone eller tablet. Efter installering af softwaren på din enhed kan du oprette forbindelse med FUNKI-computere i stalden via internettet og SmartLink-RM. Derefter har du kontrol over dem.

Skærme og knapper i app'en er ens med FUNKI-computerens. Dette medfører genkendelighed i brugen og sikrer en hurtig og præcis styring af stald-computeren - hvor end du befinder dig.

COMPUTER INTERFACE

Med Funki Farm Management-programmet kan du hurtigt og nemt se og sammenligne resultater af dyrenes vægt, klima, foder- og vandindtag mm. for alle staldene. Dette program giver en overskuelig visualisering af alle relevante stalddata i form af skemaer og diagrammer på din pc. Du får et samlet billede af dine grises levevilkår med et enkelt blik.

Dashboardet i dette management-program kan også indstilles ud fra dine egne personlige ønsker. Du bestemmer selv, hvilke data der er vigtigst at se og sammenligne.