TUBE-O-MAT NX Foderautomat
Frisk vand og tørfoder i én og samme automat

Fodringsprincippet i TUBE-O-MAT NX understøtter grisenes naturlige behov for aktivitet, da grisene skal aktivere foderautomaten, for at få foder uddoseret. Dette hjælper til en god hygiejne, da truget ikke er konstant fyldt, og ikke uddoserer mere end grisene kan æde. Foderbeholderen på TUBE-O-MAT NX er udformet med tilnærmelsesvis lodrette sider, så brodannelse undgåes. Truget er udformet med dobbelte drikkeskåle, så grisene kan vælge vand eller tørfoder. Ved at give mulighed for at drikke og æde samme sted reduceres stress i gruppen. Effekten ses i form af fremragende daglig vægtforøgelse.

  • Op til 50 grise per automat; fra 6 til 120 kg
  • 120 L fodervolumen
  • Perfekt til både mel- og pillefoder
  • Ekstremt lang holdbarhed
  • Minimalt foderspild