Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Overvågning af tilvækst med Funki OptiScale
Få praktiske informationer om væksten, foderplanen og slagtedataene

Funki OptiScale hjælper med at effektivisere arbejdsdagen i stalden og sikrer en nøjagtig overvågning af grises tilvækst.

Vores Funki Opti Scale grisevægt placeres i en sti eller mellem to stier, hvor grisene har fri adgang til at løbe igennem stierne. Når dagen er omme, har vægten registeret en masse vejninger, der sendes som feedback tilbage til foderanlægget, som så kan indstilles derefter.

Vægten giver landmanden en komplet viden om grisenes præstationer på et hvert tidspunkt af dagen og følger deres vækst dag for dag. Det gør griseproducenten i stand til at levere alle grisene på den rigtige vægt.

Funki Opti Scale fås i to modeller - en til smågrise og en større model til slagtegrise. Den kan placeres hvor som helst i stien og er fastgjort til jorden. Vægten registrerer om der kun er én gris, og sorterer dataene fra, hvis der står flere på den.