Rode- og beskæftigelsesmateriale
Opfylder svinets behov for såvel fødesøgnings- som beskæftigelsesadfærd

Svin undersøger deres omgivelser ved at udføre rode-, snuse-, bide- og tyggebevægelser. Mangel på bl.a. beskæftigelses- og rodemateriale kan påvirke svinenes adfærd negativt. Nogle smågrise og slagtesvin udvikler halebidningsadfærd, som er relateret til deres aktuelle motivationelle tilstand.

Derfor fremgår det af den nuværende lovgivning om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin (Svinedirektivet), at “svin skal have permanent adgang til en tilstrækkelig mængde materiale, som de på rette vis kan undersøge og rode i”.

Halmhæk i fibermateriale - til brug i farestier

Halmhæk i rustfrit eller galvaniseret stål - til alle slags svin og alle stityper

  • Flere muligheder for at opfylde kravene til beskæftigelsesmateriale til grisene
  • Løsninger til både smågrise, slagtesvin og søer
  • Minimerer risikoen for fx halebidning og anden uhensigtsmæssig adfærd
  • Understøtter grisenes naturlige adfærd


Download