Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Rode- og beskæftigelsesmateriale
Opfylder svinets behov for såvel fødesøgnings- som beskæftigelsesadfærd

Svin undersøger deres omgivelser ved at udføre rode-, snuse-, bide- og tyggebevægelser. Mangel på bl.a. beskæftigelses- og rodemateriale kan påvirke svinenes adfærd negativt. Nogle smågrise og slagtesvin udvikler halebidningsadfærd, som er relateret til deres aktuelle motivationelle tilstand.

Derfor fremgår det af den nuværende lovgivning om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin (Svinedirektivet), at “svin skal have permanent adgang til en tilstrækkelig mængde materiale, som de på rette vis kan undersøge og rode i”.

Halmhæk til farestier
10 L, 350 x 360 x 198,5 mm
Fiber

Halmhæk til søer
255 L, 1188 x 714 x 469 mm
Galvaniseret stål

Halmhæk til smågrise og slagtesvin
35 L, 588 x 514 x 205 mm
Galvaniseret stål

  • Flere muligheder for at opfylde kravene til beskæftigelsesmateriale til grisene
  • Løsninger til både smågrise, slagtesvin og søer
  • Minimerer risikoen for fx halebidning og anden uhensigtsmæssig adfærd
  • Understøtter grisenes naturlige adfærd

KØB ONLINE

Download