Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

FUNKI MULTISTRAW HALM SYSTEM KVÆG
Automatisk tildeling af strøelse

Funki MultiStraw Kvæg transporterer snittet strøelse med et specielt transportsystem, styret af Funki MultiController. Sammen med selve halmdoseringsenhederne giver dette et system der kan uddosere halm på de ønskede tidspunkter og mængder i løbet af døgnet.

Funki MultiStraw kan dosere de strøelsesmængder der er behov for hos de enkelte dyregrupper. Strøelsesmængden kan tilpasses det behov der er hos dyrene. Ved at øge halmmængden, kan biogasproduktionen forbedres, da mængden af tørstof i gyllen forhøjes.

Ligeledes kan man tilpasse doseringstidspunkterne så det sker uden for de tidspunkter hvor medarbejderne er i stalden, hvilket giver bedre arbejdsmiljø.

  • Anbefales til alle dyregrupper
  • Reducerer halmforbruget med op til 80%
  • Mængde fra 0,5 til 10 l
  • Automatisk tildeling af strøelse flere gang dagligt
  • Kan justere mængden per uddoseringsenhed
  • Forbedrer dyrenes velfærd
  • Reduceret medicinforbrug
  • Forbedret arbejdsmiljø
  • Kan øge tørstoffet i gyllen til effektiv biogasproduktion
  • Savsmuld kan også bruges

Kontakt os