FUNKI MULTISTRAW HALM SYSTEM
Automatisk tildeling af strøelse

Funki MultiStraw transporterer snittet strøelse med et specielt transportsystem, styret af Funki MultiController. Sammen med selve halmdoseringsenhederne giver dette et system der kan uddosere halm på de ønskede tidspunkter og mængder i løbet af døgnet.

Funki MultiStraw kan dosere de strøelsesmængder der er behov for hos de enkelte dyregrupper. Strøelsesmængden kan tilpasses det behov der er hos dyrene. Ved at øge halmmængden, kan biogasproduktionen forbedres, da mængden af tørstof i gyllen forhøjes.

Ligeledes kan man tilpasse doseringstidspunkterne så det sker uden for de tidspunkter hvor medarbejderne er i stalden, hvilket giver bedre arbejdsmiljø.

  • Anbefales til alle dyregrupper
  • Optimeret halmforbrug
  • Mængde fra 0,5 til 10 l
  • Tildeling flere gang dagligt
  • Kan justere mængden per sti
  • Forbedrer grisenes velfærd
  • Forbedrer mavesundheden
  • Reduceret medicinforbrug
  • Forbedret arbejdsmiljø