FIRST CARE GUMMIVARMEMÅTTE
Til brug under faring - den bedste start til nyfødte grise

First-Care er en varmemåtte, som placeres umiddelbart bag soen under faring, så pattegrisene fødes ud på en måtte der er ca. 39°C varm. Med en faremåtte understøttes en mere optimal start på livet for de nyfødte grise, da risikoen for underafkøling mindskes. Det er forventeligt at overlevesesraten
for de nyfødte grise stiger med 0,2 grise pr. kuld (baseret på de første statistiske erfaringer).
Efter faring fjernes First-Care måtten igen.

Fakta om First-Care varmemåtten
  • Tilslutning: 220 V
  • Strømkapacitet: 320W
  • Mål: 350 x 860 x 10 mm
  • Temperatur: Standard 39°C, justerbar 30-45°C
  • 4,5 m kabel (med bidefast belægning ved måtten)
  • Funktioner: Ergonomiske håndtag for nem placering
STØRRE OVERLEVELSESCHANCER

Uden First-Care måtten, er de nyfødte grises allerførste underlag helt ned til ca. 11°C. Med First-Care måttens ca. 36-38°C, får grisene en mere skånsom start på livet, og har dermed større overlevelseschancer.

Timer

  • Indbygget holder til nem placering
  • Muligt at indstille forsinket start
  • Kan køre hele tiden eller i en tidsbegrænset periode

Download