Komponenter

Funki MultiController

 • Styring af op til 4 siloer og 5 rørstrenge
 • Rørstrenge samtidig
 • Rørstrenge efterfølgende hinanden
 • Rørstrenge med overlap

Master Heater

 • Reducerer strømforbrug
 • Bedre fordeling af varmen
 • Vandtæt IPX9K godkendt
 • Lang levetid
 • Lav brandrisiko

INN-O-LED belysning

 • EL-besparelse på 60-80%
 • Modulopbygget Plug’n Play systemløsning
 • Modul opbygget LED armatur: udskiftelige LEDére og transformer giver lang levetid og lave driftsomkostninger
 • Installationen kan gøres af svineproducenten selv.
 • IP67 sikrer lang levetid I hårdt miljø.

Rodematerialer

 • Opfylder kravene til rode- og beskæftigelsesmateriale
 • Opfylder svinets behov for såvel fødesøgnings- som beskæftigelsesadfærd
 • Nem at montere
 • Hurtig og nem udskiftning af træstokke

Funki MultiStraw

 • Anbefales til alle dyregrupper
 • Reducerer halmforbruget med op til 80%
 • Mængde fra 0,5 til 10 l
 • Automatisk tildeling af strøelsen
 • Tildeling flere gang dagligt
 • Kan justere mængden per sti

First Care gummivarmemåtte

 • Modvirker underafkøling
 • Større overlevelseschancer - 0,2 flere overlevende grise pr. kuld
 • Mobil og let - kan nemt lægges frem og fjernes igen
 • Mobile and easy - can be placed and removed again
 • Skridsikker overflade
 • Let at rengøre og desinficere