Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Faresti til løsgående søer: WELSAFE FLEX
Pladsoptimeret faresti til løsgående søer.

Welsafe faresti er designet for at sikre de bedste forhold for både søer og pattegrise. Soen har mulighed for at bevæge sig frit ind i stien og kun fikseres i løbet af få dage før og efter faring.

Nye stalde fra 2015 skal være indrettet til løsgående søer, siger dansk lovgivning. Fra 2035 skal alle stalde være indrettet således. Derfor er der god grund til at undersøge alternativer til traditionelle farestier allerede nu.

Læs nærmere om loven her

WELSAFE faresti til løsgående søer, her er soen kun fikseret et par dage og har bedre forhold end i en traditionel faresti. Pattegrisene er sikret fra at blive klemt af soen, da hun er fikseret.

Hvis man har brug for at inspicere soen, er the mulight at samle og holde alle pattegrisene i klimakassen. Der er god plads mellem fareboks og klimakassen, så man ikke behøver at skal ind til soen.

WELSAFE handler om at gøre det mest muligt behaligt for soen og reducerer dødelighed blandt pattegrise.

  • God plads mellem fareboks og klimakasse, som giver inspektionsadgang i stien, uden at medarbejderne skal ind til soen.
  • Samtidig er der også en god plads til mælkeanlæg til pattegrisene
  • Svingbare sider giver mulighed for kortvarig fiksering, som reducerer dødelighed.
  • Højderegulerbar spærreplade i klimakasse
  • Siderne kan også bruges som fleksibel beskyttelse under inspektion af soen.
Stilængde240-260 cm
Stibreddemin 240 cm
Rumindhold trug19,5 l
Sidestykke højde50/75/100 cm
Forstykke højde75/100 cm
Bagstykke højde50 cm
Låge højde100 cm
Klimakasse standard model0,75 m2
Klimakasse XL model1,0 m2

Plasttruget er designet så den passer til U-profil i hjørnet, dermed lukker den helt tæt til mur/inventaret foran krybben.

Kapacitet 19,5 L.

Hjørnetruget til Welsafe er også tilgængelig i rustfrit stål.

Kapacitet 19,5 l.


Download brochure

Montagevejledning