Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Vil du skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø til dine medarbejdere?
Få op til 150.000 kr. i tilskud til dit nye halmanlæg

Netop nu har du mulighed for at forbedre arbejdsmiljøet i din stald og samtidig give dine dyr bedre forhold– hvad enten du har grise eller kvæg. DLBR og SEGES hjælper dig på vej - du kan nemlig få støtte til et teknisk hjælpemiddel til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker.

Hvad er Funki MultiStraw?

Funki MultiStraw transporterer snittet strøelse med et specielt transportsystem, som du kan styre via din computer eller telefon. Det automatiske strøanlæg kan dosere den ønskede mængde strøelse på ønskede tidspunkter og anlægget kan bruges i både grise- og kvægstalde.

Med Funki MultiStraw halmanlæg får du:

  • Mindre manuelt arbejde, da strøelsen bliver tildelt automatisk
  • Reduceret halmspild
  • Mindre halmstøv i stalden

Dine medarbejdere udsættes for betydeligt mindre fysisk nedslid, og de får frigjort tid til andre opgaver. Ud over et forbedret arbejdsmiljø sikrer Funki MultiStraw, at dyrene får alt det halm de har brug for og trives bedre.

Anlægget opbygges efter gårdens design og behov. Ofte vil der være et opfyldningsanlæg som fylder et sektionsanlæg, så man kan komme ud i alle hjørner af stalden. Det er muligt at køre op til 400 m på ét anlæg.

Hvordan får jeg tilskud til køb af Funki MultiStraw?

Med arbejdsmiljøpuljen fra Arbejdstilsynet kan små private virksomheder (med max 100 ansatte) søge tilskud til arbejdsmiljørådgivning, fysisk træning og afprøvning af tekniske hjælpemidler, som forebygger arbejdsulykker, fysisk eller psykisk nedslidning.

Det er en rigtig god mulighed hvor man både sparer penge og forbedrer både arbejdsmiljø for sine medarbejdere og dyrenes velfærd.

Har du brug for hjælp med din ansøgning, hjælper vi dig gerne. Vi kan fortælle om hele processen og hvordan du sikrer dig din andel af puljen.

Kontakt Jørgen hvis du er interesseret:


Jørgen Therkelsen
Salgskonsulent

Tel. +45 96 26 92 44
Mob. +45 23 37 10 14
jtherkelsen@acofunki.dk