Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

PIG FACTS
Reducer foderomkostningerne, og øg din gårds rentabilitet.

Foder er langt den dyreste del i griseproduktion. Generelt koster foder 50% af omkostningerne på sobedrifter og op til 80% af omkostningerne i efterbehandlingsbedrifter. Griseproducenter verden over arbejder på at trimme omkostninger og reducere foderomkostningerne ved at reducere foderaffaldet. Det er en meget effektiv måde at optimere rentabiliteten på.

Flydende fodringssystem kan kontrollere mængden af ​​forbrugt mad, men giver dig også mulighed for at udvikle unikt fodringsprogram til hvert enkelt dyr. Doseringscomputeren giver et differentieret udvalg af mad i løbet af dagen afhængigt af grisens alder under grisens vækst.

Ved at anvende vådfodringssystemet kan du spare op til 15 kg mad pr. slagtegris om året. Ved at minimere foderaffaldet reducerer du dine udgifter og øger dermed rentabiliteten.

Men hvordan fungerer det nøjagtigt?

Se i interviewet med Torben Olesen, ACO FUNKI A / S, og Susanne Zwergius Teilmann, Danmarks Landbrug & Fødevareråd.


Få mere information fra vores ekspert: