Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

PIG FACTS
Hvordan øger man overlevelsesraten for smågrise

Baby Care er et automatisk mælkefodringssystem, der distribuerer frisk mælk i en fareboks. Systemet sikrer, at alle smågrise har nok mælk. Når smågrisene har konstant adgang til mælk, resulterer det i en højere vægt ved fravænning. Når smågrisene er 1 kilo tungere ved fravænning, har de en hurtigere vækst efter fravænning, hvilket giver en højere overlevelsesrate.

Hvorfor er et mælkefodringssystem nødvendigt i en moderne svineproduktion? Hvordan kan du øge både effektivitet og produktivitet og samtidig reducere antallet af ammesøer?

Se interviewet med Torben Olesen, ACO FUNKI A/S og Susanne Zwergius Teilmann, Landbrug & Fødevare.


Anmod om mere information fra vores ekspert: