Browser not supported

You are using an old browser that we do not support anymore. Please consider using a modern web browser such as Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox for the best website experience.

Håndtering af foderspild i svineproduktion
Ansvarligt forbrug og produktion

Hvert år går en tredjedel af den samlede mængde fødevarer, der produceres globalt, enten tabt eller spildt. Alt i alt svarer det til 1,6 milliarder ton mad – estimeret pris på $1,2 billioner USD. Lad os arbejde sammen på tværs af landegrænser for at gøre denne globale udfordring til forretningsmuligheder.

ACO FUNKI A/S, er en del af løsningen. Se vores tiltag herunder, eller udforsk alle projekter i den nye samling af projekter fra Food Nation Denmark.


Der er et verdensomspændende fokus på ansvarlig produktion og forbrug, og ikke kun forbrugerne finder nye måder at reducere deres madspild på. I landbruget gøres der også en indsats for at reducere spildet, fordi mindre spild øger bæredygtigheden i produktionen og gavner landmandens omsætning.

Et eksempel på, hvordan man reducerer foderspild findes i fodringssystemer i svinestalde. Svineproducenter verden over står for den samme udfordring med hensyn til, hvordan man reducerer foderspild i stalden, da det er en væsentlig bidragsyder til omkostningerne ved svineproduktioner. Foderet tegner sig for ca. 50% af omkostningerne ved soproduktion og op til 80% ved produktionen af slagtesvin, men det er muligt at reducere.

Ved at have en større kontrol over fodringssystemer i stalden kan du reducere foderspild og dermed også foderforbrug.

Fasefodring giver et lavere foderforbrug

Ved at bruge mere avancerede systemer, såsom fodefodring, giver det dig mulighed for at distribuere det rigtige foder til forskellige aldersgrupper og hjælper således med at undgå foderspild. Fasefodringssystemer styrer, hvilken foderblanding grisen skal have, hvilket resulterer i komplet sporbarhed og opbevaringskontrol, hvilket fører til lavere foderforbrug.

ACO FUNKIs fodringssystemer sikrer et lavere foderforbrug ved kun at distribuere den nødvendige mængde foder, hvilket fører til meget lidt eller ingen rester i trugene på grund af den specielle konstruktion og kontrol af fodermængden gennem sensorfodring.

Ifølge Landbrug & Fødevarer hjælper brug af de specielt udviklede fodringssystemer og kontrol med foderforbruget, til at spare 13,6 kg foder pr. Gris pr. År *:

Når man sammenligner foderforbruget pr. Dag pr. Kg vækst, nåede den restriktive væskefodring det statistisk laveste foderforbrug pr. Kg vækst.

*Kilde: Landbrug of Fødevarer, Note nr. 4 1073, table 5.

Fra affald til ressourcer

Anvendelse af restløs vådfodring, sikrer at der ikke er rester i foderet efter fodring. Dette giver frisk foder til hver fodring, og ikke en blanding af nyt og gammelt foder. Resultatet er mindre bakterier og infektioner i stalden og en reduktion i medicinforbruget med 50%. Dette bidrager til en grønnere produktion og en højere produktkvalitet.

Det er praktisk bevist at brugen af vådfodring beskytter mod salmonella. Se resultaterne nedenfor fra Landbrug og Fødevarer

Som du kan se, var salmonella kun registreret hos 23,5% af alle svin, der fik flydende fodring, og 76,5% af alle svin fik tørfodring.

*Kilde: Landbrug og Fødevarer, Note nr. 9469, table 2