Vådfodring i lang trug  • Vådfodring i langtrug

  • Perfekt overvågning

  • Reduceret foderforbrug med op til 20 kg foder pr. gris

  • Hurtig og præcis udfodring

  • Minimal uro i stalden

  • Ingen foderrester

  • Høj hygiejne og sundhed

  • Kan indstille fodermængden med %-afgivelse og sygedage